Státní nebo korporátní dluhopisy? Do kterých investovat?

Dluhopisy neboli obligace se řadí mezi jednu ze základních forem investování. Existují dluhopisy státní, které vydává stát a dluhopisy korporátní, jež jsou vydávány soukromými firmami. Opomenout nelze také dluhopisy komunální, které vydávají územně samosprávné celky (města a obce), jejichž charakteristika je obdobná těm státním. A který typ dluhopisů se tedy vyplatí vybrat a zhodnotit tak své úspory?

Hlavní rozdíly

Je zřejmé, že každá forma investování má své výhody a nevýhody, výjimkou nejsou ani dluhopisy. Rozdíl mezi státními a korporátními dluhopisy spočívá především ve výši výnosnosti a míře rizika. Pro státní dluhopisy je většinou charakteristické minimální riziko, jelikož stát získává peníze na splácení svých dluhů zákonným výběrem daní. Tato bezpečnost investice je však vykoupena velmi nízkým zhodnocením vložené investice pro samotného investora. Korporátní dluhopisy mají naopak vyšší míru rizika, která však nabízí vyšší zhodnocení vašich peněz. Dobrou zprávou však je, že se dá i toto riziko minimalizovat.

Jak se nenechat spálit?

Hlavním předpokladem, jak snížit riziko investice do korporátních dluhopisů, je investování do prověřených společností a reálných projektů. Každá společnost, která veřejně nabízí korporátní dluhopisy, musí mít pro jejich nabízení schválený prospekt od ČNB. Navíc musí poskytnout každému investorovi své hospodářské výsledky, jak jí ukládá zákon. K dispozici tak máte dostatek informací, které je třeba jen pečlivě projít a zvážit případná rizika investice. Pozornost je třeba věnovat i státním dluhopisům, a to zejména z hlediska možného zhodnocení vložených peněz, jelikož na zisk má vliv inflace. Často se tak stává, že v podstatě nic nevyděláte, protože zisk nepokryje ani inflaci. Hodnota peněz v čase je přece jen rozdílná.

EMTC dluhopisy

Pokud vás lákají státní dluhopisy, pak zamiřte na web https://www.sporicidluhopisycr.cz/ , kde získáte řadu dalších informací. Pokud vás naopak láká investice do korporátních dluhopisů, pak zamiřte například na web české společnosti EMTC – Czech a.s., která se řadí mezi jednu z mála prověřených firem, jež má schválený prospekt pro veřejné nabízení dluhopisů od ČNB. Tato společnost stojí například za známým pracovním portálem Airjobs či ještě známější vzdělávací aplikací Lipa Land pro děti.

Staňte se investorem a součástí jejich projektů i vy.


Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt ze dne 26. 2. 2019 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 5. 3. 2019, , č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, ve znění jeho dodatku č. 1 schváleným Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 30. 4. 2019, které nabylo právní moci dne 3.5. 2019, jenž je zveřejněn byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Write a Reply or Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *