Jak na rizika korporátních dluhopisů?

Korporátní dluhopisy se řadí mezi velice oblíbenou variantu investování, a to především díky nabízenému zhodnocení peněz v poměru k ověřitelné míře rizika. Při výběru vhodné společnosti je však třeba být vždy opatrný, jelikož lze narazit i na podvodné firmy, jejichž účelem je získat snadno peníze. Při výběru společnosti se zaměřte na tato tři kritéria a o své úspory nepřijdete.

Vlastní firma prospekt ČNB?

Ačkoliv samotný prospekt ČNB není zárukou splacení emise, tak alespoň zaručuje informační otevřenost emitenta vůči samotnému investorovi. Pro jeho získání musí firma totiž splnit a dodržovat určitá kritéria a informovat investora o svém hospodářském stavu, projektech, rizicích spojených s vydávanými dluhopisy a vlastnostech jednotlivých emisí. Nemá-li firma prospekt, pak má v podstatě možnost napsat na svůj web téměř cokoliv. V případě nižších finančních objemů však povinnost žádat o prospekt nemá. Existenci prospektu pro vydávání dluhopisů je tedy vhodné brát v úvahu. Mezi firmami cílícími na podlimitní emise se nejednou našla podvodná firma.

Výnos vám o riziku moc neřekne

Jedním z nejdůležitějších aspektů, který hraje u všech investorů významnou roli, je výše úroku. Avšak při výběru vhodné společnosti se rozhodně neřiďte jen výší nabízeného úroku. Podvodné firmy si uvědomují zaslepenost některých investorů nad velmi vysokým výnosem a často toho zneužívají. Velmi vysoký výnos, který se pohybuje nad 10 %, může být již podezřelý. Myslete na to, že výnos nemá s rizikem nic společného. Jistotu vám nezaručí ani firma s nízkým výnosem.

Vyberte si prověřenou společnost

Asi nejdůležitějším aspektem pro minimalizaci rizik vaší investice je výběr prověřených společností. Při výběru společnosti proto neopomínejte dobu působení na trhu, hospodářské výsledky společnosti, podnikatelský záměr a osobní zkušenosti vašich známých. Mezi prověřené dluhopisy patří například dluhopisy EMTC pro Lipa Learning, za jejímž vydáváním stojí společnost EMTC – Czech a. s. Tato společnost působí na trhu již přes 15 let. Mezi její úspěšné projekty patří například oblíbená edukativní aplikace Lipa Land.

Dluhopisy EMTC jsou otevřeny i vám.

 

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 5. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, ve znění jeho dodatku č. 1 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 30. 4. 2019, č.j. 2019/047927/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00026/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3. 5. 2019, a ve znění jeho dodatku č. 2 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 4. 6. 2019, č.j. 2019/064535/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00037/CNB/572, které nabylo právní moci dne 5. 6. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.  


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Write a Reply or Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *